Quli Experience 2018: Appotheek

Datum: 11 oktober 2018

Kosten: Kosteloos

Doelgroep: MT in de zorg

Quli Experience 2018: De Appotheek

Het evenement gericht op cliëntautonomie, betere en veiligere zorg & lagere kosten

De Quli Experience is een evenement voor bestuurders, directies en professionals in de zorg. Met thema’s: cliëntautonomie, zelf- en samenredzaamheid, betere en veiliger zorg én lagere kosten. Wij hebben voor jou de mogelijkheid gecreëerd om in korte tijd volledig up-to-date te zijn en ervaringen uit te wisselen met uw collega’s. Wij bieden jou een inspirerende locatie met topsprekers inclusief walking dinner.

AFAS Software

Financieel gezonde zorg verlenen. Dat is een belangrijk doel van je organisatie. En daar komt nogal wat bij kijken. Met de zorg software van AFAS automatiseer je alle HRM- en bedrijfsvoeringsprocessen in één softwarepakket. Administratie is immers geen verdienmodel voor de zorg. Zo bereik je meer en betere zorg met minder middelen.

CareConnections

De cliënttijd verhogen en de administratie verlagen is de wens van iedere zorgverlener. Dit levert een hogere cliënt- en medewerkertevredenheid op. De zorgmedewerker legt, waar mogelijk, alle noodzakelijke gegevens samen met de cliënt vast. Hierdoor ontstaat meer communicatie en wordt administratief werk achteraf overbodig.

Quli

Digitaal samenwerken met cliënten, patiënten en hun naasten is toenemend van belang. Zij vervullen steeds vaker een belangrijke rol in zorgprocessen en zorgnetwerken die groter zijn dan één zorgorganisatie.